قدح چون دور ما باشد به هشیاران مجلس ده
مرا بگذار  تا  حیران   بمانم  چشم  در  ساقی

پ ن

یاد ایام جوانی بخیر بلاخره بعد 3 سال فرصتی شد سری به این بیغوله بزنم

در این فکرم که این پست رو چند سال بعد ؟خواهم دید یا اصلا باز راهم از این ورا می افته یا خیر

باری ...


بر فرو رفتگی های این سنگ
دست بکش
و قرن ها
عبور رودخانه را حس کن!

سنگ ها سخت عاشق می شوند
اما فراموش نمی کنند…


عشق
همین است
همین که
یک ذره از تو
می شود تمام من