------ بچه های IUMS

Students of Iran University of Medical Sciences

آخرین رده بندی دانشگاههای علوم پزشکی کشور در سال -قبل از ادغام88

  http://www.4shared.com/document/OmWf6dD4/_88.html لینک فایل رده بندی سال 88پ ن:مقایسه کنید دانشگاه تهران رو با ایران از هر نظر علی الخصوص تحقیقات دانشجویی قابل ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 88 بازدید
تیر 91
6 پست
اسفند 90
4 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
4 پست
آذر 90
4 پست
آبان 90
4 پست
مهر 90
3 پست
شهریور 90
4 پست
مرداد 90
4 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
2 پست
اسفند 89
2 پست
بهمن 89
4 پست
دی 89
7 پست
آذر 89
15 پست
آبان 89
10 پست
مهر 89
2 پست
شهریور 89
2 پست
مرداد 89
3 پست
تیر 89
2 پست
خرداد 89
5 پست
دانشگاه
15 پست
iums
4 پست
انسانیت
1 پست
درد_دل
1 پست
آناتومی
1 پست
روز_مادر
1 پست
روز_ماما
1 پست
بوی_بهار
2 پست
آدمک
1 پست
مطالب_طنز
14 پست
شکواییه!!
1 پست
مخ_زن
1 پست
رنکینک2011
1 پست
رابعه
1 پست
خر_زن
1 پست
خیام
1 پست
انشا
1 پست
پاچه_خار
1 پست
عکس
4 پست
خبرچین
1 پست
دیالوگ
1 پست
خر_کیف
1 پست
2012
1 پست
روز_معلم
1 پست