بیگانه

من نمی دانم......

و همین درد مرا سخت می آزارد.

که چرا انسان

این دانا.......

در تکاپوهایش........

ره نبرده به اعجاز محبت!!!!

چه دلیلی دارد؟

که هنوز

مهربانی را نشناخته؟

و نمی داند در یک لبخند.....

چه شگفتی هایی پنهان است.

من بر آنم که در این دنیا

خوب بودن .... به خدا..... سهل ترین کار است.

و نمیدانم که چرا انسان

تا این حد

با خوبی

بیگانه است

و همین درد مرا سخت می آزارد!!!!!!!

 

/ 2 نظر / 12 بازدید
مارلیک

و نمی داند در یک لبخند..... چه شگفتی هایی پنهان است.

mina

چه شعر قشنگییییییی...[گل]