حماسه اولین اخراجی راه سیگار...

به گزارش خبرآنلاین : خبر جالبی بود حکم محرومیت اولین دانشجوی سیگاری که در یکی از دانشگاه علوم پزشکی تحصیل می کرد برای محرومیت از تحصیل صادر شد.


 دکتر وحید صرامی دبیر شورای مرکزی انضباطی وزارت بهداشت می گوید که در شیوه نامه اجرایی مسائل انضباطی، برخورد با مصرف دخانیات در سطح دانشگاهها، مراکز آموزشی، خوابگاه جزء بند تخلفات اخلاقی است و بر اساس بند یک تا 12 با دانشجو برخورد می شود. گویا بندهای یک تا 12 از اخطار شفاهی تا محرومیت از تحصیل را برای فرد خاطی در بر می گیرد.

صرامی به صدور اولین حکم محرومیت از تحصیل دو ترم تحصیلی برای یک دانشجوی سیگاری اشاره می کند و می گوید که این فرد تنها به دلیل این تخلف به کمیته انضباطی نرفته بلکه مشکلات دیگری از جمله سوء مصرف مواد نیز داشته است که در نهایت به منع موقت از تحصیل به مدت دو نیم سال محکوم شد.

دبیر شورای مرکزی انضباطی وزارت بهداشت تاکید کرد: هیچ دانشجویی با اولین تخلف دچار محرومیت از تحصیل نمی شود بلکه شیوه انضباطی دانشگاهها این است که ابتدا مسئولان حوزه های دانشجویی و خوابگاهی به صورت دوستانه به دانشجویان تذکر می دهند و پس از آن احضار شفاهی، بعد از آن تعهد و در نهایت با طمانینه سعی می شود که در آخرین مرحله با فرد خاطی برخورد شود.

 

البته پیش از این مرضیه وحیددستجردی گفته بود که دانشجویان پزشکی سیگاری برای دو ترم از تحصیل محروم می شوند. او گفته بود که  این آیین‌ نامه حدود شش ماه گذشته ابلاغ شده است و یک ماده از آن ممنوعیت استعمال دخانیات در دانشگاه‌های علوم پزشکی و محرومیت از تحصیل دانشجویانی که به استعمال دخانیات مبادرت می‌ورزد، است. این محرومیت همیشگی نیست و ممکن است به مدت یک یا دو ترم باشد چرا که دانشجویان پزشکی باید سرلوحه سلامت باشند.

طبق آمار، ایران در حال حاضر پانزدهمین واردکننده بزرگ سیگار دردنیا است و دخانیات، سالانه 2 تا 3 هزار میلیارد تومان سرمایه کشور راازبین می‌برد اما درمیان افراد مصرف کننده سیگار، چه تعدادازمیان قشردانشجو وجوددارند؟ اعد اد این پرسش مانند اغلب آمارهای دیگر کشورمان تا به حال جوابی رسمی نیافته است اما بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که مصرف سیگار در دوران تحصیل در مراکز دانشگاهی در میان دانشجویان پسر سال اول 8/ 21 درصد است که در سال آخر به 4/ 28 درصد افزایش می‌یابد. همچنین بر طبق آمار کلینیک ترک دخانیات تهران، مصرف سیگار در میان دختران دانشجوی سال اول 7/ 2 درصد است که تا سال آخر دانشگاه به 8/ 7 درصد افزایش پیدا می‌کند.

در حال حاضر حدود 15 درصد جمعیت کشور ما سیگاری هستند 1/27 درصد مردان کشور و حدود 5/4 درصد از زنان کشور سیگاری هستند. جالب اینکه این 5/4 درصد سه سال پیش 2 درصد بود. ضمن اینکه بسیاری از آقایان سیگاری متأهل بوده و در نتیجه همسران آنها جزو سیگاری‌های دست دوم تلقی می‌شوند. بنابراین متأسفانه ما شاهد افزایش شیوع استعمال دخانیات در بین خانم‌ها بوده‌ایم البته همین میزان، نسبت به کشورهای دیگر، به دلیل مسائل فرهنگی در حد وضعیت خوبی قرارداد اما به هر حال این افزایش شیوع استعمال دخانیات در کشور نگران‌کننده است.

لینک

/ 0 نظر / 37 بازدید