دل نوشته

 

ما یگا نه ایم

بیایید در نامه هایمان برای خداوند،

کلمات را صادقا نه بنویسیم

چون او خوب می داند،که چه وقت"نماز"،

اشتباه چاپی"نیاز"می شود!!!

 

وقتی اعتبار و آینده ات را

درمیان چهار گزینه جست و جو میکنی....

این نکته را فراموش نکن

که برای ماندن در قلب کسی

نیاز به درصد های بالا نداری

دوست پشت کنکوری من!!!

 

بعضی وقت ها، حرفا ت،

مثل یه توپ برفی که توش سنگ گذاشته باشند

ظاهرش خوبه

ولی باطنش خیلی بد قلب آدمو می شکنه!!!

 

افسانه ها می گویند

که خوشبخت ترین انسان زمین را

می توان سوار بر اسبی تک شاخ یافت،

با چشمهایی بسته!من تو را بر آن اسب دیده ام

چشم هایت را باز کن تا باور کنی که بهترینی!!!

نوش
/ 0 نظر / 34 بازدید